Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości strony.
Orkiestra KWK "Jas-Mos"

Historia


Zakładowa Orkiestra Dęta KWK „Jas-Mos” została założona w 1962 roku. Pierwszym dyrygentem orkiestry był Anton i Szewczyk. W 1967 roku kapelmistrz Antoni Szewczyk przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął Alojzy Rduch, który prowadził orkiestrę przez 11 lat. W 1978 roku dyrygentem orkiestry został mgr Stanisław Śmietana.

W 1995 roku połączono kopalnie „Jastrzębię” i „Moszczenica” w jedną o nazwie „Jas-Mos”. Orkiestry tych kopalń zostały również połączone w jedną orkiestrę, której dyrygentem został dr hab. Stanisław Śmietana.

Orkiestra Dęta KWK „Jas-Mos” niezmiennie prezentuje wysoki poziom o czym świadczy ilość zdobytych nagród na krajowych i zagranicznych przeglądach.

Ważniejsze osiągnięcia:

1987 – udział w XXXV Europejskim Festiwalu w Belgii, gdzie orkiestra zdobyła najwyższe trofeum „Summa Cum Lauda”
1987 – wyjazd z koncertami do Monte Urano we Włoszech.
1988 – wyjazd na festiwal Muzyczny do Schwarze Pumpe w NRD.
1989 – wyjazd na festiwal Muzyczny w Holandii, gdzie orkiestra zajęła bardzo dobre miejsce w trzech kategoriach:

  • w koncercie na scenie – I miejsce,
  • w mustrze paradnej – I miejsce,
  • w przemarszu – I miejsce.

1989 – koncerty w Wiedniu w ramach „Polskiej Niedzieli”.
1990 – koncerty w Grossen-Linden w Niemczech.
1990 – koncerty w Wiedniu w ramach „Polskiej Niedzieli”.
1991 – udział w Konkursie Orkiestr Dętych w Alsfeld w Niemczech.
1992 – koncerty w Belgii.
1996 – zdobycie II miejsca w Światowym Festiwalu Muzycznym w Walencji w Hiszpanii.
1997/1998 – I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku.
1999 – zdobycie głównej nagrody „Złotego Pasma” w Międzynarodowym Konkursie Wielkich Orkiestr Dętych w Ostrawie.

Orkiestra dwa razy grała dla papieża Jana Pawła II w 1987 r. w Watykanie oraz 1995 r. w Skoczowie.

Orkiestra wydała 4 jubileuszowe płyty tj. 35 – lecie, 40 – lecie, 45 – lecie, oraz 50 –lecie.

W lutym 2014 roku z prowadzenia orkiestry zrezygnował prof. Stanisław Śmietana, a w jego miejsce orkiestra z pośród swoich członków wybrała nowego dyrygenta Waldemara Pawlika.

Orkiestra KWK „Jas-Mos” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Jastrzębie-Zrój, bierze udział w ważnych dla miasta, regionu i kraju, w wydarzeniach politycznych, społecznych i kulturalnych.